Krus ng Ating Kaligtasan (Lyrics and Chords)


Krus ng Ating Kaligtasan (Lyrics and Chords)
Pambungad na Awit sa Linggo ng Pagpapakasakit ng Panginoon,
sa Misa ng Paghahapunan ng Panginoon,
Pagpaparangal sa Krus at sa Kapistahan ng Krus na Banal

Ferdz M. Bautista

Galacia 6,14
A                            A/C#
Krus ng ating kaligtasan
          D          E     A
dapat natin ikarangal;
     D     E          F#m
sagisag ng kalayaan at
      B               E
muling pagkabuhay
A        D        E           A
ni Hesus na ating mahal.

Juan 12,32
      F#m   F#m7/E    C#
1. Kapag ako' y naitaas,
     D      E         A
aakitin ko ang lahat;
             D    E7/D      A/C#
nang sa akin ay makaharap
A          B         E/B   E
upang sila ay maligtas!


A                            A/C#
Krus ng ating kaligtasan
          D          E     A
dapat natin ikarangal;
     D     E          F#m
sagisag ng kalayaan at
      B               E
muling pagkabuhay
A        D        E           A
ni Hesus na ating mahal.

CatholicSongbook.com


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.