Papuri Sa Diyos (Lyrics and Chords)

Song Title: "Papuri sa Diyos" Lyrics and Chords
Eddie Hontiveros, SJ (Traditional)
Album: Misang Pilipino


Intro: G - G7 - C - Am - G/D - D7 - G - D7

Koro:
  G           C          D7        G
Papuri sa Diyos! Papuri sa D'yos!
      G7        C       Am - G/D - D7 - G
Papuri sa D'yos sa kai - ta - - a - san!

Verse 1
D7               G
At sa lupa'y kapayapaan, 
D7             G
at sa lupa'y kapayapaan,
C     E  Am            G    D7    G
Sa mga taong kinalulugdan N'ya
    D7              G        D7          G
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
B7                         Em        D             A7  D
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi ka namin
G     G7        C        A7  D
Pinasasalamatan Ka namin
  G                    C       Am       G  D7  G
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan
G                     C    A7      D7
Panginoong Diyos, Hari ng langit,
  B7                     Em   B/F# Em       A7    D
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
         G            C                 A7         D
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak
     G         D7                G         C
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
   G/D D7      G  D7
Anak ng Ama

Koro:
  G           C          D7        G
Papuri sa Diyos! Papuri sa D'yos!
      G7        C       Am - G/D - D7 - G
Papuri sa D'yos sa kai - ta - - a - san!

Pasakalye: G - GM7 - C - Am - D7

Verse 2

Solo:
 G                 GM7  G7         C
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
A7        D
Ng sanlibutan
  G       Em    B7      C      Am  D
Maawa Ka, maawa Ka, sa a - - min
 G                 GM7  G7         C
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
A7        D
Ng sanlibutan
      G     D             G     Em
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
      Bm    C             Bm
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
 C        Am   D      G         Em
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
  Am                         D7       G   
Maawa Ka, maawa Ka sa amin.

Pasakalye: G - GM7 - C - Am - D7 - G - D7 - G 

Koro:
  G           C          D7        G
Papuri sa Diyos! Papuri sa D'yos!
      G7        C       Am - G/D - D7 - G
Papuri sa D'yos sa kai - ta - - a - san!


Verse 3

     D7                           G
Sapagkat Ikaw lamang ang banal
              D7       G  G7
At ang kataas-taasan.
 C        Am            G    Em         Am  D7  G
Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
  D7                G                 D7       G
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan,
     Am   D7  G   Em
Ng Diyos Ama, Amen
     Am   D7  G  D7
Ng Diyos Ama, Amen.

Koro:
  G           C          D7        G
Papuri sa Diyos! Papuri sa D'yos!
      G7        C       Am - G/D - D7 - G
Papuri sa D'yos sa kai - ta - - a - san!

CatholicSongbook.com
Song Title: "Papuri sa Diyos" Lyrics and Chords
Eddie Hontiveros, SJ (Traditional)
Album: Misang Pilipino

2 comments:

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.