Luwalhati sa Diyos (Singson SVD) (Lyrics and Chords)

Song Title "Luwalhati sa Diyos"
Music by Fr. Singson SVD
Category: Gloria

Pasakalye: C – A7 – Dm – G/B – Am – Am7 – Am7/F# - C/G – G – C

             C                                           Em
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
        Gm                   A7                Dm     Dm7
Kaloob sa lupa ay kapayapaan.
          G7/B                       C         Am
Pinupuri ka’t ipinagdarangal

                  D7                       G                
Sinasamba Ka dahil Sa dakila mong 
       Dm7 – G7
kaluwalhatian.
            C                                                         Em
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit
     Dm                  G7         C
Amang makapangyarihan
                  Am   F                 C
Panginoong Hesukristo,
                              Am                   D7              
Bugtong na Anak ng Diyos,
    G
Kordero ng Ama.
     F                       Em                        Dm        
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
        G7         C
ng sanlibutan. 
catholicsongbook.blogspot.com
                      Am            F                   C
Tanggapin mo ang aming kahilingan.
                       Am            D/F#            G           
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
       Dm       G        C
Maawa Ka sa amin.
                              Ab          
Ikaw lamang ang banal,
        Bb                         EbM7
Panginoong Hesukristo,
                  Ab                Bb
Kasama ng Espiritu
                 C                 F       E – Am
Sa l’walhati ng Ama, A-men,
Dm         G       C       Bb       C
Amen, A--men, A---men.


catholicsongbook.blogspot.com

2013 Catholic Songbook
 
Like us on Facebook @CatholicSongbook

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.