Handog Namin (Lyrics and Chords)


Title: Handog Namin (Lyrics and Chords)
Composed by: Ferdinand Bautista
Category: Offertory

            G                   D/F#
Handog namin sa Iyo Ama, ang
   Em                      C            D7/C
tinapay at alak na ito, handog ng
                G/B     Em    
bayang umaasa, sumasamba’t
Am               D        G
nagmamahal sa’yo.

      Em                                      B/D#
Nawa’y dalhin nang ‘Yong anghel
                        C/E          D
ang aming panalangin sa’yong
        G                    Em7
dambana. Katulad ng halimuyak ng

        C                 A                      D
insensong umaakyat sa kalangitan!
Em                                  B/D#         
nawa’y ang aming kaloob
                        C/E          D
maging si Hesukristong aming
           G                    Em7
Panginoon; ang sino mang
                        C                     
tumanggap at makisalo ay
A                           D
mabubuhay kailan pa man!

CatholicSongbook.com

2013 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.