Ama Namin (Tinapay Ng Buhay) (Lyrics and Chords)

Song Title "Ama Namin"
Music by Manoling V. Francisco, SJ
Tinapay ng Buhay

Intro: G D/F# Em Em/D Asus A

     D                          D/F#            Bsus     B     Em
Ama Namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo
                        C/E                  A7                          D
Mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo
 D/F#       G                        D/F#
Dito sa lupa para nang sa langit
   G                      D/F#    Em7     A7                    Bm   Bm/A
Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
   Em7  A7   F#/A   Bm              Em7       A7
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
D/F#  G                                        D/F#             G      D/F#
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
  Em7              A7   F#/A#  Bm          Bm/G#
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
      Em7            Em/D    Asus A       D
At iadya Mo kami sa lahat ng masama


D/F#       A/G       A7          D       D/F#  A/G      A7     D    Bm
Sapagkat sa 'Yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
 Em      Asus  F#/A#       Bm      Bm/A    Em     Asus       D
Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman

2013 | Catholic Songbook™


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.