Kapag Ako'y Tinawagan (Lyrics and Chords)

Song Title "Kapag Ako'y Tinawagan" (Lyrics and Chords)
Music and Lyrics by Bill Kevin Del Rosario
Batay sa Salmo 91, Salmo 25, Salmo 5
Pambungad na Awit sa Panahon ng Kuwaresma
Category: Entrance, Lent
Contributed by Bill Kevin Del Rosario
 
For Musical Sheet Download Here

Koro: (Salmo 91) (2/4)
    Em      G       C      Em    D    G    Bm/D     G D  Em
Kapag Ako'y tinatawagan, kaagad Kong pakikinggan
     D/A    D7          F#dim             Em     D   Em  Em   Em7
upang Aking matulungang magkamit ng kaligtasan.

Verse 1 (Salmo 25)
     G       Em       C   D  Em          C     D     E   Em
Ako'y ibsan ng pasanin, diwa ko'y papayapain.
   G        D       C   D Em         C     D          Em    Em Em7
Kalooban ay aliwin,       sa dusa ko'y palayain.
(Ulitin ang Koro)

Verse 2 (Salmo 5)
       G         D      C    D Em         C       D   Em  Em
Pakiusap ko ay dinggin, dalangi'y ulinigin.
      G       D          C        D Em         C       D        Em  Em
Tinig ng aking pagdaing        sa Iyo ay paratingin.
(Ulitin ang Koro)

Lturgical Note: Ang koro ng "Kapag Ako'y Tinawagan" na saln ng Salmo 91:15-16 ay hango sa pambungad na Antipona sa unang linggo ng Apatnapung araw na paghahanda (Kuwaresma) sa pasko ng pagkabuhay na makikita sa Aklat ng pagmimisa sa Roma.
Ang mga Antipona na matatagpuan sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma ang karaniwang
nagsisilbi bilang koro ng awitin at ang mga berso naman o mga bersikulo ay mula sa
salmong iyon o sa isang salmo na angkop sa panahong liturhiko.

 2018 Catholic Songbook


Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.