Ama Namin (Dumlao) (Lyrics and Chords)

Song Title “Ama Namin”
Lyrics from Matthew 6: 9-13
Music by Barbie Dumlao
Album “Ama Namin”

Intro: Am-G/B-C-Cm-G

        G2                        C/G
Ama namin sumasalangit Ka
         G2                       FM7/G G7+6
Sambahin ang Ngalan Mo.
           CM7               G2/B 
Mapasaamin ang kaharian Mo
   CM7                G2/B
Sundin ang loob Mo
          A7sus     A7/C#       C/D  D
Dito sa lupa para nang sa langit.
C/D   G2               C/G G2
Bigyan Mo kami ngayon ng
               C/G            G2         FM7/G
aming kakanin sa bawa’t araw
G7+6    CM7                            G2/B
At patawarin Mo ang aming sala
        CM7                   G2/B
Tulad ng aming pagpapatawad sa
A7sus     A7/C#  C/D   D
Nagkakasala sa amin.

CM7                B7       B7/D#  Em7  A7sus A7
At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
          Am7       G2/B      CM7       C/D   G2
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.


C/G   G2   C/G   G

Sapagkat
                   C                                     G
Sapagkat sa'Yo nagmumula ang kaharian,
             C
kapangyarihan
               G                  C       D             G
At kalwathatian, magpasawalang hanggan.

2017 | Catholic Songbook

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.