Isang Alay (Lyrics and Chords)

Song Title: Isang Alay (Lyrics and Chords)
Category: Offertory


Intro: D9 - A/D - G/D - G/D (2x)

Verse 1
     D9          A/C#       G9    G/A A/C#
Panginoon narito ang alay sa Iyo, 
        D9                  A/C#            G9       G/A
Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. 
A/G   A/F#    D/F# G9 G G9/E         G/E G/A
Amin sanang mga alay gawin Mong totoo, 
         Bm        A/F#      D/F#      Em  GM7/A D9
Itong alak at tinapay gawing dugo’t katawan mo.
A/C# A/F# D/F#         G9 G G9/E   G/A
Pangi - no - -on, Panginoon, alay sa Iyo, 
               A/F# D/F#     D/B            G/E GM7/A D9
ng ‘Yong bayang nagpupuri’t nagkaisa    sa    Iyo.

A/D-G/D-G/D-D9-A/D-G/D-G/D

Verse 2
Bukas palad naming alay mga bungang Ito,
ang tinapay at alak na sa lupa’y hango. 
Pati mga puso nami’t Isip laan din sayo 
nang magbago’t manging ilaw gabay Tulad mo.
Panginoon, Panginoon, sapat na Ito, ang matulad 
sa ‘Yong pusong yakap ang buong mundo.

A/D-G/D-G/D-F9-C/F-Bb/F-Bb/F

Verse 3
   F9               C/E            Bb9 Bb    Bb/C
Panginoon, Panginoon dinggin ang samo
C/E         F9            C/E   Bb9 Bb      Bb/C
ng ‘yong bayan na tinipon sa dulang na 'to 
C/Bb  C/A F/A             Bb9  BbM7 Bb9/G Bb/C
puspusin mo ng ‘Yong Spiritu ang bawal tao
         Dm             C/A   F/A   Gm  Bbm7/C F9
Nang makita’t madama ang pagkakaisa sa’yo.
      C/A F/A        Bb9           Bb9/G  Bb/C
Panginoon, Panginoon ang lahat ng ito, 
      C/A F/A            F/D          Bb/G BbM7/C F9
Isang alay ng ‘sang bayang nagma - mahal sa’yo.

Song Title: Isang Alay (Lyrics and Chords)
Carlo Magno S. Marcelo
Category: Offertory


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.