Ama Namin (Vinteres) (Lyrics and Chords)


Song Title: Ama Namin (Lyrics and Chords)
Vinteres

Intro: G - D7 - G

      G                       C       G
Ama namin, sumasalangit Ka,
         C                        D7
sambahin ang ngalan Mo.
           G                     C       G
Mapasaamin ang Kaharian Mo,
     C     Am        G
sundin ang loob Mo
             D7                          G
Dito sa lupa para nang sa langit.
 
Bigyan Mo kami ngayon 
                                           C  Am
ng aming kakanin sa araw-araw;
   D7                                              G    D7
At patawarin Mo kami sa aming mga sala.
           G                                C
Para nang pagpapapatawad namin
          A7               D    D7
sa nagkakasala sa amin.
   G        D7   Em              Am    E7   Am
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
D7  G   D7   Em    Am  G      D7     G
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Sapagkat
A7                D               Bm
Sapagkat sa 'Yo nagmumula
          F#m     G                Em
ang Kaharian, ang kapangyarihan,
A7                       D    Em           Asus    A7   D
At ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Catholic Songbook


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.