Ang Panginoon ay Darating (Delgado) (Lyrics and Chords)


Song Title: "Ang Panginoon ay Darating"
Music and lyrics by Lester Delgado
Category: Entrance Song, Advent

[Download PDF File] [Piano Sheet] [SATB

Intro: D/F#-G-F#sus-F -Bm-Em - Em7/D -A/C# - A
 
Chorus:
    D         A/C#  G/B   D/A
Ang Pa-ngi-no-on ay da-ra-ting
    G         D/F#    Em7          A
Ang pag-i-big N'ya ay mag-ni-ning-ning
      D/F#      G      F#sus F#    Bm
Sa ha-rap ng al-tar ka-mi'y  lu-ma-la-pit
     Em                     Asus
U-ma-a-wit ng ma-sa-yang pa-pu-ri
 
Verse 
    Am          D        G/B     G
Buk-san ang kan-di-la ng bu-hay
       Gm7       C          F
Ang li-wa-nag sa pag-hi-hin-tay
          Gm7        C      F/A         Dm
Sa pag-da-ting ni He-sus na-wa'y pag-pa-la-in
  Gm       Gm/F       Em7    A
I-to ang a-ming da-la-ngin
 

Chorus:
    D         A/C#  G/B   D/A
Ang Pa-ngi-no-on ay da-ra-ting
    G         D/F#    Em7          A
Ang pag-i-big N'ya ay mag-ni-ning-ning
      D/F#      G      F#sus F#    Bm
Sa ha-rap ng al-tar ka-mi'y  lu-ma-la-pit
     Em                     Asus
U-ma-a-wit ng ma-sa-yang pa-pu-ri
 
      D/F#      G      F#sus F#    Bm
Sa ha-rap ng al-tar ka-mi'y  lu-ma-la-pit
     Em                     Asus
U-ma-a-wit ng ma-sa-yang pa-pu-ri

CatholicSongbook.com


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.