Pambungad na Awit (Lyrics and Chords)

Song Title: "Pambungad na Awit" Lyrics and Chords
Music and lyrics by Lucio D. San Pedro
Category: Entrance Song/ Pambungad na Awit


Koro:
         Eb     Ab/Eb   Eb  Eb/G         Eb   Ab  Eb
Ang Diyos ang   S'yang    sumasaklolo sa akin.
     Ab               Eb/G        F                      Bb7
Ang Panginoon ang umaalalay sa aking buhay.
             Eb                             Db/Eb Bb7 
Kusang loob akong maghahandog      
  Ab/G /F Eb Cm Bb
ng hain sa I-yo.
     Ab    Bb  Eb       Cm       Fm       Bb7  Eb
Magpupuri ako sa 'Yong pangalan Panginoon,
Ab  Eb               Bb   Eb
dahil sa 'Yong kabutihan.

Verse 1
                    Eb                 Ab    Bb Eb/G-Bb
Makapangyarihang Diyos ko ay iligtas.
   Fm   Bb     Eb            Fm    Bb      Eb
Ipag-sanggalang Mo niyong Iyong lakas.

Koro:
         Eb     Ab/Eb   Eb  Eb/G         Eb   Ab  Eb
Ang Diyos ang   S'yang    sumasaklolo sa akin.
     Ab               Eb/G        F                      Bb7
Ang Panginoon ang umaalalay sa aking buhay.
             Eb                             Db/Eb Bb7 
Kusang loob akong maghahandog      
  Ab/G /F Eb Cm Bb
ng hain sa I-yo.
     Ab    Bb  Eb       Cm       Fm       Bb7  Eb
Magpupuri ako sa 'Yong pangalan Panginoon,
Ab  Eb               Bb   Eb
dahil sa 'Yong kabutihan.

Verse 2
                    Eb                 Ab    Bb Eb/G-Bb
Dinggin Mo, O Diyos, itong iyong anak,
   Fm   Bb     Eb            Fm    Bb      Eb
Sa aking dalanging ngayo'y binibigkas.

Koro:
         Eb     Ab/Eb   Eb  Eb/G         Eb   Ab  Eb
Ang Diyos ang   S'yang    sumasaklolo sa akin.
     Ab               Eb/G        F                      Bb7
Ang Panginoon ang umaalalay sa aking buhay.
             Eb                             Db/Eb Bb7 
Kusang loob akong maghahandog      
  Ab/G /F Eb Cm Bb
ng hain sa I-yo.
     Ab    Bb  Eb       Cm       Fm       Bb7  Eb
Magpupuri ako sa 'Yong pangalan Panginoon,
Ab  Eb               Bb   Eb
dahil sa 'Yong kabutihan.

Song Title: "Pambungad na Awit" Lyrics and Chords
Music and lyrics by Lucio D. San Pedro
Category: Entrance Song/ Pambungad na Awit


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.