Kaawaan Mo Ako, O Diyos (Lyrics and Chords)

Song Title: "Kaawaan Mo Ako, O Diyos" Lyrics and Chords
Music and Lyrics by Lucio D. San Pedro
Category: Entrance Song/ Pambungad na Awit, Lent


Koro: 
  Ab                          Fm
Kaawaan Mo ako, o D'yos 
Db                  Eb       Ab
ayon sa 'yong kabutihan
Bbm       Fm     Bbm   Eb
ayon sa laki ng 'yong habag 
  Ab              Db      Eb    Ab
pawiin ang aking kasamaan.

      C7                             Fm
1. Hugasan ako sa aking pagkakasala
     Bb7                        Eb
at linisin sa aking kasalanan.

2. Hugasan ako sa bahid ng karimlan
at linisin ang aking kasamaan.

3. 'Sang pusong tapat sa aki'y Iyong likhain,
biyayaan ng bagong damdamin.

4. Ingatan ako O D'yos kong Manunubos,
at ako ay baguhing lubos.

5. Habag Mo, O D'yos ang aking minimithi,
nang ang sala ko ay mapawi.

6. Dungis ng budhi ay Iyo nang alisin,
ang patawad kong samo'y dinggin.

7. Linisin Mo na ang aking kalooban,
at pawiin ang abang kahinaan.

8. Sa 'Yo D'yos ako ay nagkasalang tunay,
'Yong baguhin ang aking buhay.

Song Title: "Kaawaan Mo Ako, O Diyos
Music and Lyrics by Lucio D. San Pedro


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.