Ama, Kaawaan Ako (Lyrics and Chords)

Song Title: "Ama, Kaawaan Ako" (Lyrics and Chords)
Batay sa Salmo 51
Titik ni Danilo B. Isidro, SJ
Musika ni Felipe Fruto Ll. Ramires, SJ
Category: Lent, Ash Wednesday

Verse 1
    Em       Am   Em
Ama kaawaan ako,
               D7             G
ako sana ay dinggin Mo.
      B7 
Ano't ikaw ay lumayo,
      Am6  F#7    B7
sa buhay ko ay naglaho?
        Em       Am    Em
Ang loob ko ay nasira,
                  D7              G
abang-aba pagmasdan Mo.
      E7             Am
Naghihintay, umaasa,
  B7                 Em
Ama, ako'y balikan Mo.

Verse 2
    Em           Am    Em
Iyong habag ilawit Mo,
               D7         G
pawiin kasamaan ko.
     B7                Em
Ayon sa 'yong kabutihan,
     Am6      F#7 B7
O D'yos kaawaan ako.
    Em        Am      Em
Pakahusgasan Mo ako
               D7        G
sa mga kasalanan ko.
     E7           Am
Pagkat sa pagkakasala 
    B7         Em 
pinaglihi't nilang ako.

Verse 3
    Em           Am    Em
Ituro 'yong karunungan,
               D7         G
Ama, linisin puso ko.
     B7                Em
At tunay puputi ako,
     Am6      F#7 B7
parang busilak linis ko
    Em        Am   Em
Iparinig Mo sa akin
               D7        G
awit ng kagalakan Mo.
     E7           Am
Magsasaya mga butong 
       B7         Em 
pinanghina ng sala ko.

Verse 4
    Em           Am    Em
At ang hiling ko sa iyo,
               D7         G
Ama, ilikha Mo ako.
     B7                Em
Isang malinis na puso,
     Am6      F#7 B7
panibagong espiritu.
    Em        Am   Em
Sana'y ibalik sa akin
               D7        G
galak ng pagliligtas Mo.
     E7           Am
Sa awa at pag-ibig Mo,
       B7         Em 
Ama, patibayin ako.

Song Title: "Ama, Kaawaan Ako" (Lyrics and Chords)
Batay sa Salmo 51
Titik ni Danilo B. Isidro, SJ
Musika ni Felipe Fruto Ll. Ramires, SJ
Category: Lent, Ash Wednesday


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.