Pinagpala Ka Maria (Lyrics and Chords)

Song Title: PINAGPALA KA, MARIA
Lyrics by: Fr. Jamie Lara
Music by: Fr. Carlo Magno Marcelo
Performance: Manila Cathedral-Basilica Choir

KORO:
Pinagpalang nilikha,
Ipinaglihing walang sala.
Pusong dalisay, dakila,
Maria, Ina ng awa.

Sa Iyong, sinapupunan,
Walang bahid ng kasalanan.
Si Hesus na kinalinga
At sa duyan ng puso mo’y
Nanahan at nagbunga ang Salita.
(KORO)

Ang iyong mahal na bayang Maynila,
Maging isa nawang halimbawa,
Kung saan ang katarunga'y haliging pinagtibay,
At pag-asa ng dukha'y abot-kamay.
(KORO)

Sa paglalakbay namin sa lupa,
Kahit madalas na madapa,
Sa iyong pananalangin,
Babango't gigising,
Itataguyod isang bagong simula.

Sa kasaysayan ng simbang-simbahan,
Kahit mabait tinatapakan,
Itong mga karahasan, 
Masakit ang mahusgahan,
Ang iyong pag-aruga'y di nagkulang.
(KORO)

At sa oras ng aming pagbanat,
Pawiin na ang tampa-tampa
Ibulong sa aming puso ang ipinag-pagmamahal
Ng Diyos Ama, Anak at Diwang Banal.
(KORO)

Song Title: PINAGPALA KA, MARIA
Lyrics by: Fr. Jamie Lara
Music by: Fr. Carlo Magno Marcelo
Performance: Manila Cathedral-Basilica Choir


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.