Pag-alabin Aming Puso (Lyrics and Chords)

Song Title: Pag-alabin Aming Puso (Lyrics and Chords)
Manoling Francisco, SJ

Intro: F-Gm7-F9/A-Dm-Bb-F/A-Gm-Bb/C

Koro:
          F   Gm7               F9/A Dm
Panginoon   'Yong pag-alabin 
         Bb      F/A Gm Bb/C
aming puso
             Gm Gm+M7        Gm7  Bb/C
'Pagkat dahop         sa pag-ibig
              F       Cm  Eb/F
kaming palalo
             Am                     Dsus D/F#
Kami'y turuang magmahal
            Gm Gm+M7 Gm7/F Bb/C
nang wagas.
                  Gm 
Nang puso nami'y tulad
      Bb/C           F9      Bb/C
ng sa Iyo'y magningas.

Verse 1
   F9/A               Dm    Dm/C
Pawiin Mo ang aming 
         Gm  Gm+M7 Gm7 Gm6
hinanakit,
            Gm        Bb/C  C7
Nang aming malimot
            F  Cm Eb/F
sakit at pait.
  BbM7        G6/A
Turuan patawarin nang
           A/C# Dmsus Dm/C  G/B Bbm9
may kaga-anang        loob,
                   Gm7        Bb/C C7    F9 Bb/C
Ang kapwa namin sa ami'y bumigo.

Koro:
          F   Gm7               F9/A Dm
Panginoon   'Yong pag-alabin 
         Bb      F/A Gm Bb/C
aming puso
             Gm Gm+M7        Gm7  Bb/C
'Pagkat dahop         sa pag-ibig
              F       Cm  Eb/F
kaming palalo
             Am                     Dsus D/F#
Kami'y turuang magmahal
            Gm Gm+M7 Gm7/F Bb/C
nang wagas.
                  Gm 
Nang puso nami'y tulad
      Bb/C           F9      Bb/C
ng sa Iyo'y magningas.

Verse 2 (Use Verse 1 Chords)
Ibangon ang aming pusong nakalugmok,
Nalulunod sa sariling lungkot at dagok.
Himuking magmalasakit sa tiisin ng iba,
Paglingkuran aming bayang dalita.

Koro:
          F   Gm7               F9/A Dm
Panginoon   'Yong pag-alabin 
         Bb      F/A Gm Bb/C
aming puso
             Gm Gm+M7        Gm7  Bb/C
'Pagkat dahop         sa pag-ibig
              F       Cm  Eb/F
kaming palalo
             Am                     Dsus D/F#
Kami'y turuang magmahal
            Gm Gm+M7 Gm7/F Bb/C
nang wagas.
                  Gm 
Nang puso nami'y tulad
      Bb/C           F9      Bb/C
ng sa Iyo'y magningas.

CatholicSongbook.com
Song Title: Pag-alabin Aming Puso (Lyrics and Chords)
Manoling Francisco, SJ


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.