[Youtube] Mga Awitin Kay Inang Maria | Marian Songs Collection 1

Mga Awitin Kay Inang Maria | Marian Songs Collection 1

Click Titles below for Chords.

1. Mariang Ina Ko [0.00]
(Lyrics) Chords


Sa 'king paglalakbay sa bundok ng buhay
Sa ligaya't lumbay maging talang gabay

KORO: Mariang ina ko, ako ri'y anak mo
Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako
Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako

Maging aking tulay sa langit kong pakay
Sa bingit ng hukay tangnan aking kamay (KORO)

Sabihin sa Kanya aking dusa at saya
Ibulong sa Kanya, minamahal ko Siya (KORO)


2. Inay [4:22]

(Lyrics) (Chords)

Sa mahinahong paalam ng araw
Sa pag-ihip ng hanging kahapunan
Balabal ko'y init ng 'yong pag-ibig
Sa dapit-hapong kay lamig

Mga bituin kay agang magsigising
Umaandap, mapaglaro man din
Iyong ngiti hatid nila sa akin
Sa diwa ko't panalangin

Puso ko'y pahimlayin Inay
Upang yaring hamog
Ng gabing tiwasay
Ay madama ko bilang damping
Halik ng 'yong Anak
Ay! Irog kong inay

Sa palad niyo itago aking palad
Aking bakas sa inyong bakas ilapat
At iuwi sa tahanan kong dapat
Sa piling ng inyong Anak

Puso ko'y pahimlayin Inay
Upang yaring hamog
Ng gabing tiwasay
Ay madama ko bilang damping
Halik ng 'yong anak

Ay! Irog ko, O Ina kong mahal
Ay! Irog kong Inay

3. Aba, Ginoong Maria (Bukas Palad) [9:26](Lyrics) (Chords) 


Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
Amen

Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
Amen


4. Stella Maris [12:53]
(Lyrics) (Chords)


Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga

Kahit alon man ng pangamba
Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi

Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw

Tanglawan kami aming ina
Sa kalangitan naming pita
Nawa'y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian


5. Mother of Christ [16:25]
(Lyrics) (Chords)

 Mother of Christ, Mother of Christ,
What shall I ask of thee?
I do not sigh for the wealth of earth,
For joys that fade and flee;
But, Mother of Christ, Mother of Christ,
This do I long to see,
The bliss untold which thine arms enfold,
The treasure upon thy knee.

Mother of Christ, Mother of Christ.
He was all-in-all to thee,
In Bethlehem’s cave, in Nazareth’s home,
In the hamlets of Galilee.
So Mother of Christ, Mother of Christ,
He will not say nay to thee,
When He lifts His face, to thy sweet embrace,
Speak to Him, Mother, of Me.”

Mother of Christ, Mother of Christ,
What shall I do for thee?
I love thy Son with my whole strength
My only King shall he be.
Yes, Mother of Christ, Mother of Christ,
This I do ask of thee,
Of all that are dear or cherished here,
None shall be dear as He.

Mother of Christ, Mother of Christ,
The world will bid Him flee,
Too busy to heed His gentle voice,
Too blind His charms to see; Then,
Mother of Christ, Mother of Christ,
Come with thy Babe to me;
Tho’ the world be cold, my heart shall hold
A shelter for Him and thee.

Mother of Christ, Mother of Christ,
I toss on a stormy sea,
O lift thy child as beacon high
To the port where I fain would be,
Then, Mother of Christ, Mother of Christ,
This do I ask of thee,
When the voyage is o'er, O stand on the shore
And show Him at last to me.


6. Maria, Tala sa Karagatan [19:02]
(Lyrics) (Chords)

Sa ‘ming paglalakbay dito sa lupa
Ikaw ang aming gabay na tala
Na umaakay kapag kami ay
Sa tamang landas nahiwalay.

Sa ‘ming paglalayag sa kadiliman,
Sa buhay na punong panganib, pangamba,
Ikaw ang tala sa karagatan,
Liwanag mo'y tanglaw sa twitwina.

Ika'y tala sa umaga,
Hudyat ang araw ng pagligtas.

Santa Maria, mahal naming Ina,
Ipanalangin mo kami sa Diyos Ama,
Upang si Kristo, aming hantungan,
Sa dulo ng landas matagpuan.

Santa Maria, mahal naming Ina,
Ipanalangin mo kami sa Diyos Ama,
Upang si Kristo, aming hantungan,
Sa dulo ng landas matagpuan.

Sa dulo ng landas matagpuan.


7. Magnificat [21:53]
(Lyrics) (Chords)

All that I am sings of the God who brings new life to birth in me
My spirit soars on the wings of my Lord
1. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God
who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed
For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name
2. God's mercy is from age to age, on those who follow in fear
Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart
Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly ones
3. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands
Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy
the promise known to those before and to their children for ever

8. Immaculate Mother [25:34]
(Lyrics) (Chords)

Immaculate Mother we come at thy call
And low at thy altar before thee we call

Refrain:
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

In grief and temptation
In joy and in pain
We’ll seek thee our Mother
Nor seek thee in vain

(Refrain)

We’ll pray for our Mother
The Church upon earth
And bless sweetest Lady
The land of our birth

(Refrain)


9. Ang Puso Ko'y Nagpupuri [26:57]
(Lyrics) (Chords)

Ang puso ko'y nagpupuri
Nagpupuri sa Panginoon
Nagagalak ang aking espiritu
Sa 'king Tagapagligtas

Sapagkat nilingap Niya
Kababaan ng Kanyang alipin
Mapalad ang pangalan ko
Sa lahat ng mga bansa

Sapagkat gumawa ang Poon
Ng mga dakilang bagay
Banal sa lupa't langit
Ang pangalan ng Panginoon

Luwalhati sa Ama
Sa Anak at sa Espiritu Santo
Kapara noong unang-una
Ngayon at magpakailanman


10. Awit sa Ina ng Santo Rosaryo [29.42](Lyrics) (Chords)

Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, 
at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak.
Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, 

at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga,
at kahit anong tindi ng unos, 

at kahit anong tindi ng dilim
may isang inang nagmamatyag, 

nagmamahal sa 'tin.

Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, 

tawag niya'y magbalik-loob,
turo nya'y buhay na ang Diyos 

lamang sa ati'y nagkaloob.

O Inang mahal narito kami 

awit awit ang Ave Maria
at dalangin ng bawat pamilya'y 

kapayapaa't pagkakaisa
Ang rosaryo mong hawak namin at 

awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal, 

dinggin ang aming payak na dasal
Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal

O inang mahal narito kami't 

awit awit ang Ave maria
sa anak mong si Jesus 

puso namin ay ihahandog
ang rosario mo't hawak namin at 

awit awit ang Ave Maria
puspos ka ng diwang banal dinggin 

ang aming payak na dasal
ihatid mo kami sa langit 

sa amang mapagmahal

11. Awit ng Pagsuyo [33:42]
(Lyrics) (Chords)


Bawat naming sambitin,
Bawat naming awitin,
Ay papuri't parangal sa 'yo.
Pakinggan mo, Inang mahal
Ang awit ng pagsuyo.
O mahal naming Ina aming galak at saya,
Kandungin, aliwin kami sa oras ng pighati.
Kalangita'y nagdiriwang sa karangalang nakamtan.
Puso mong kay wagas kanlungan ng Tagapagligtas.
Ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin ay awit ng pagsuyo
(Lyrics) (Chords)


Mahal Naming Ina tinatawagan ka
Tunay na batis ka ng biyaya
Binabalungan ka ng awa at ligaya
Nilalapitan ka naming habag
Inang sinisinta buksan aming mata
Pagkat sa Dios Ama kami ay nagkasala
Kapag kami'y bumangong lumbay
Kami'y samahan don sa Amang kaharian
Mahal Naming Ina tinatawagan ka
Tunay na batis ka ng biyaya
Binabalungan ka ng awa at ligaya
Nilalapitan ka naming habag
Inang sinisinta buksan aming mata
Pagkat sa Dios Ama kami ay nagkasala
Kapag kami'y bumangong lumbay
Kami'y samahan don sa Amang kaharian


2019 Catholic Songbook

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.