Ang Puso Ko'y Nagpupuri (Lyrics and Chords)

D Em A ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI, D G D NAGPUPURI SA PANGINOON G D/F# Bm NAGAGALAK... thumbnail 1 summary

  D       Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI, 
   D    G   D
NAGPUPURI SA PANGINOON
   G        D/F# Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU, 
     Em A   D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS

   D   A   D    
SAPAGKAT NILINGAP NIYA 
  G    A    D  Bm
KABABAAN NG KANYANG ALI- PIN
 G   D   Em   D
MAPALAD ANG PANGALAN KO 
   E       Asus A
SA LAHAT NG MGA BANSA

  D       Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI, 
   D    G   D
NAGPUPURI SA PANGINOON
   G        D/F# Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU, 
     Em A   D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS

   D    A    D   
SAPAGKAT GUMAWA ANG POON 
  G  A   D Bm
NG MGA DAKILANG BA-GAY
 G   D   Em D
BANAL SA LUPA’T LANGIT
   E        Asus A
ANG PANGALAN NG PANGINOON 

  D       Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI, 
   D    G   D
NAGPUPURI SA PANGINOON
   G        D/F# Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU, 
     Em A   D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS

D7  G        D/F# Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU, 
     Em A   D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook