Ama Namin (Ramirez) (Lyrics and Chords)


Song Title "Ama Namin" Lyrics and Chords
Music by Fruto Ramirez, SJ
Album: I Am Ever With You
Category: Pater Noster, Our Father
**Downloadable PDF Below**

Intro: 4/4 C - C#dim - G/D - E7 - Am - D7 - G

         G         G/B        Am
Ama namin, sumasa-langit Ka,
           D7          D7/F#  G  D7
Sambahin ang Ngalan Mo.

            G       G/B        Am
Mapasaamin ang kahari - an Mo.
      B7                Em   G7
Sundin ang loob Mo
C             C#dim G/D   E7     Am  D7 G 
Dito sa lupa      para nang sa la - - - ngit
    Em          Am   
Bigyan Mo kami ngayon
     B7                       Em
ng aming kakanin sa araw-araw.
                     Am                F#7             B7  D7
At patawarin Mo kami sa a - ming mga sala,
          G             G/B        G+         C
Para nang pag - pa - pa - tawad namin
      Am            D7       G
sa mga nagkasala sa amin.
    Dm7            E7            Am       Cm6/Eb
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
         G/D                    Am       D7    G
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

         Cm7/Eb                  G/D
Sapag-kat   sa 'Yo nagmumula 
            D7       D+                 G
ang kaharian, ang kapangyarihan,
C         C#dim     G/D
at ang kaluwalhatian 
                C/D      D       G
magpasawalang  hanggan.http://bodelen.com/afu.php?zoneid=2223723
DOWNLOAD PDF HERE

2018 Catholic Songbook
Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.