Sumasamo Kami Sa 'Yo (Lyrics and Chords)

Song Title "Sumasamo Kami Sa 'Yo" Lyrics and Chords
Music and lyrics by Lorenzo Judan
Category: Offertory

Intro: 4/4 E - A - B7 - E


Verse 1

 E            C#m        F#7
Sumasamo kami sa 'Yo,
B7         G#          C#m A
marapatin yaring alay.
          F#m                   B7
Panginoon, tanggapin Mo,
E          A       B7   E
itong alak at tinapay.

Verse 2
Sa 'Yo, Poon, aming handog:
buong puso't pag-iisip.
Ilayo Mo sa panganib
at kupkupin sa pag-ibig.

Verse 3 
Buhay nami'y nakalaan,
sundin ang 'Yong kalooban.
Lugod naming paglingkuran,
layunin ng Kaharian.

Verse 4
Dinggin ang aming dalangin,
yaring alay ay tanggapin.
Lahat kami'y pagpalain
at kandungin sa 'Yong piling.

2018 Catholic Songbook


Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.