Salve Regina (Lyrics and Chords)

Song Title "Salve Regina" Lyrics and Chords
Music by Eddie Hontiveros
Category: Marian

Intro: D - B7 - Em - A7 - D

   D                       B7                  Em
O Santa Maria, O Reyna't Ina ng Awa,
 A7                                               D
Ika'y aming buhay, pag-asa't katamisan.
     Bm                    Em
Sa 'yo nga kami tumatawag,
        A7                      D
pinapanaw na 'nak ni Eva;
     B7                      E
Sa 'yo rin kami tumatangis,
 E7                   A                 E7    A
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.

   A7                         D
Kaya't ilingon mo sa amin
        A7                           D
ang mga mata mong maawain,
       G                          D  
At saka kung matapos aming pagpanaw,
  A7                  D
ipakita mo sa amin:
Em                        A7     D
Ang iyong Anak na si Hesus.
     Gm             D/A   Em                A7          D
O magiliw, maawain, matamis na Birheng Maria.

2018 Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.