Mula sa Alabok (Lyrics and Chords)

Song Title "Mula sa Alabok"
Music and Lyrics by Bill Kevin Del Rosario
Awit sa Pagpapahid ng Abo at Pakikinabang sa Kuwaresma
Category: Ash Wednesday, Communion, Lent


Ang "Mula sa Alabok" ay galing sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma 1981
na awitin sa pagpapahid ng abo tuwing Miyerkules ng Abo. 

Maaari rin itong maging Communion Song sa panahon ng Kuwaresma.
Contribute by Bill Kevin Del Rosario
Download Music Sheet Here

Verse 1
G                              C
Magsisi tayong mataos
D/A                        G
Halina't magbalik loob
Em                                 C
sa mapagpatawad na Diyos
Am             D                 G
Gutom tayong manikluhod
C              Bm      D/A     Em
nang may abo't sakong suot

Koro:
 D  D7     G        C/G
Ikaw'y mula sa alabok 
          D                  G
sa alabok din ang tungo
 D  D7     G        C/G
Ikaw'y mula sa alabok 
          D                  G
sa alabok din ang tungo

Verse 2
G                        C
Sa pagitan ng pasukan
D/A                       G
at dambana ng simbahan
 Em                          C
Saserdote'y mag-iyakan
 Am           D              G
Panginoon iyong bigyan
 C          Bm    D/A      Em
ng patawad ang 'Yong bayan
(Ulitin ang Koro)


Verse 3
 G                              C
Ang amin pong kasamaan
D/A                       G
ay pawiin Mong tuluyan
Em                             C
Panginoong aming mahal
Am                D        G
patawad ang kahilingan
C             Bm  D/A  Em
ng Iyong bayang hinirang.
(Ulitin ang Koro)

Verse 4
 G                           C
Kami'y nagbabagong buhay
 D/A                       G
Upang aming paghandaan
 Em                             C
Ang oras ng kamatayan
 Am                D        G
Panginoong Iyong bigyan 
 C             Bm  D/A  Em
ng patawad ang 'Yong bayan.
(Ulitin ang Koro)

Verse 5
 G                       C 
Kami Iyong kahabagan
 D/A                       G
Poon kami ay tulungan
 Em                             C
alang alang sa 'Yong bayan
 Am                D        G
Panginoon Iyong bigyan
C             Bm  D/A  Em
ng patawad ang 'Yong bayan.

 

Koro:
 D  D7     G        C/G
Ikaw'y mula sa alabok 
          D                  G
sa alabok din ang tungo
 D  D7     G        C/G
Ikaw'y mula sa alabok 
          D                  G
sa alabok din ang tungo

2018 Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

1 comment:

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.