Liwanag ng aming Puso (Lyrics and Chords)

Song Title "Liwanag ng aming Puso"
Music and Lyrics by Luis Antonio Tagle, DD - Eddie Hontiveros, SJ
Album: Purihi't Pasalamatan
Category: Communion

Intro: (Capo 3) G - Gm - D/F# - B7 - Em - A7 - D - 
G/D - DM7 - G/D - D - G/D - DM7 - G/A

Verse 1
  D              G/D     A7/D       D/F#      F#7       G-B7-Em
Liwanag ng aming pu - so, sa ami'y manahan Ka.
                Em7/D   A7             A       E7    Em7 A7
Ang init ng 'Yong biyaya, sa amin ipadama.
     D               G/D  A7/D D      D7                      G - B7 - Em
Patnubay ng mahihi - rap, O aming pag-asa't gabay.
    G            Gm     D/F# B7      Em              A7     D  G/D D G/D
Sa aming saya at ha - pis, tanglaw Kang kaaya-aya.

Verse 2 (Same Chords as verse 1)
Liwanag ng kaaliwan, sa ami'y dumalaw Ka.
Kalinga Mo ang takbuhan noong unang-una pa.
Pawiin ang aming pagod, ang pasani'y pagaanin.
Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin.

Verse 3 (Same Chords as Verse 1)
Liwanag ng aming puso, sa ami'y manahan Ka.
Idulot Mo po sa amin, kapayapaang wagas.
Ang 'Yong gantimpala 't mana, pangako Mong kasarinlan.
Ang bunga ng pagkandili: Ligaya magpakailanman.

2018 Catholic Songbook

Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

Leave Your Comments/Requests Here

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.