Luwalhati Sa Diyos (Marcelo) (Lyrics and Chords)

Song Title "Luwalhati sa Diyos"
Composed by J.Nez F. Marcelo
Misa Collection III
Category: Gloria

Intro: C-Dm7-C/E-Am-F-G-C-F/C-C-F/C


Koro:     
       C     Dm7  C/E-Am   F    C/E Bb-G
Luwalhati sa Diyos       sa kaitaa---san
        C    Dm7    C/E-Am     F   G    C   (F/C-C-F/C)
Luwalhati sa Diyos         sa kaitaa---san

       C         Dm7    C/E -Am At sa lupaý kapayapaan
F           C/E            C/D          C     G/B -G
Sa mga taong may mabuting kalooban
      Am        Em/G      F         C/E
Pinupuri Ka nami't ipinagdarangal
   F              C/E   D        G
Sinasamba Ka't niluluwalhati
      F       C/E          E/G#  Am
Pinasasalamatan Ka na---min
         F       C/E        D             G
Dahil sa dakila Mong kal'walhatian...
(Ulitin ang Koro)

       C                     Dm7      C/E   Am  
Panginoong Diyos, Hari ng langit
   F                         C/E    C/D  G/B G
Amang makapangyarihan sa lahat
     Am    Em/G  F     C/E          F           C/E
Pangino--ong   Hesukristo, bugtong na Anak
    E/G#      Am            F              C/E
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
   D          G
Anak ng Ama...
(Ulitin ang Koro)

Am               Em7      F            C/E        Dm- Dm7C- G/B - G 
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng san--libu----tan
   Am               Em7       F               G-C
Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin
Am                Em7        F          C/E      Dm-  Dm7/C - G/B -G
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng san--libu----tan
           Am                        Em7
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
          F              E         E/G# Am      Fm/Ab
'Kaw na nagluluklok sa kanan ng Ama.
            C/G-Fm     C/G-Fm            C/G    G   C   
Maawa Ka       sa amin,      maawa Ka sa a---min....
(C-Dm7-C/E-F-G)
(Ulitin ang Koro)

        C            Dm7         C/E -Am
Sapagkat Ikaw lang ang banal
F        C/E            D         G
Ikaw lamang ang Panginoon
      Am-Em7  F         C/E       F               C/E
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan
    D     G          F       C/E
Kasama ng Espiritu Santo
Dm7             Am7    F         C/E
Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama,
D  -G
Amen.
(Ulitin ang Koro)

      F    G-Am-Am7/G    F    G   Ab-Bb-C
...sa kaitaa-san,        sa kaitaa--san!


2017 | Catholic Songbook

Like us on Facebook @CatholicSongbook
No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.