Panginoon, Patawad Ang Iyong Bayan (Lyrics and Chords)

Song Title "Panginoon, Patawad ang Iyong Bayan"
Composed by Ferdinand M. Bautista
Category: Ash Wednesday, Lent/ Kuwaresma, CommunionIntro: 


Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa Panginoon

Verse 1
             F            C/E
 
Magsisi tayong mataos
   A         Dm   F/C  Bb
halina't magbalik loob
      C7/Bb                 Am  
sa mapagpatawad na Diyos
D       Gm       C    /C#  Dm
gutom tayong manikluhod
F/C       Bb  Gm  Am  Dm
ng may abot sakong suot


Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa PanginoonVerse 2

        F                  C/E 
Sa pagitan ng pasukan
   A       Dm   F/C   Bb
at dambana ng simbahan
      C7/Bb              Am
Saserdote ay mag-iyakan 
   D    Gm C  /C#    Dm
Panginoon Iyong bigyan
F/C   Bb  Gm    Am       Dm
ng patawad ang 'Yong bayan

Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa Panginoon


Verse 3

               F          C/E
Ang amin pong kasamaan
A   Dm      F/C        Bb
ay pawiin Mong tuluyan,

    C7/Bb                 Am
Panginoon aming mahal,
  D            Gm C   /C# Dm
patawad ang kahilingan
F/C     Bb Gm Am   Dm
ng Iyong bayang hinirang.

Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa Panginoon


Verse 4

     F                            C/E
Kami'y nagbabagong buhay
A       Dm         F/C     Bb
upang aming paghandaan
     C7/Bb              Am
ang oras ng kamatayan;
 D       Gm     C     /C# Dm
Panginoon Iyong bigyan
F/C   Bb Gm     Am      Dm
ng patawad ang 'Yong bayan.

Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa Panginoon


Verse 5

             F               C/E
Kami'y Iyong kahabagan
 A      Dm        F/C    Bb
Poon kami ay tulungan,
       C7/Bb               Am
alang-ala sa 'Yong ngalan;
    D    Gm   C         /C#
Panginoon Iyong bigyan
F/C    Bb Gm     Am    Dm
ng patawad ang 'Yong bayan.

Koro:
       Dm         Am   Dm
Ang tao'y hindi lamang
          C                 F
sa tinapay nabubuhay
   Gm       C       Dm     F/C
bagkus pati sa mga salitang
           Bb  Gm  Am     Dm
nagmumula sa Panginoon


2017 | Catholic Songbook


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.