Kordero ng Diyos (Papal Visit)


Kordero ng Diyos (Papal Visit)

Intro: Em - Bm - G - A - D - A

      D                            Bm
Kordero ng Diyos na nag-aalis
             G             D          A   A7
ng mga kasalanan ng sanlibutan
     Em   Bm    G  A  A7
Maawa Ka sa a----min
(Ulitin)

    D                               Bm
Kordero ng Diyos na nag-aalis
               G          D            A  A7
ng mga kasalanan ng sanlibutan
A          F#  F#7       Bm
Ipagkaloob Mo sa amin ang
G    A     D
kapayapaan

Kordero ng Diyos (Papal Visit)

2017 | Catholic Songbook
No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.