Ibigin ang Diyos (Lyrics and Chords)

Based on Mark 12:33
Lyrics and music by Manoling Francisco, SJ
Additional lyrics and music, and arrangement by Norman Agatep


D                        Am7                  C                G
Ibigin ang Diyos nang buong puso,
               D               Am7                  C               G
at ang kapwa na gaya ng iyong sarili.
D         Am7            C                G
Ito ay higit sa lahat ng handog!
D         Am7            C                G
Ito ay higit sa lahat ng handog!


Koda (Same chord pattern)

Kaya't ibigin, ibigin mo ang Diyos!
Ibigin nang buong puso!

2014 | Catholic Songbook™

Always Sing Praise to the Lord!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.