Ama Namin (Pop Jazz) (Lyrics and Chords)

Pop Jazz

AM7                          Adim    
Ama namin sumasalangit Ka, 
              Bm                   E
sambahin ang ngalan Mo.
           Bm - Bm+M7              Bm7     E7
Mapasaamin                ang kaharian Mo,
   AM7              Em7 - A7sus
Sundin ang loob Mo. catholicsongbook.blogspot.com

A7     DM7                           C#m7
Dito sa lupa, para nang sa langit.
  DM7                                  C#m7 F#m7   Bm7 - E7
Bigyan Mo kami ng aming kakanin    sa araw - araw.
E7      AM7                Adim                   Bm
At patawarin Mo kami      sa aming mga sala
    E7                      Bm7 - E7        
Gaya ng pagpapatawad namin sa 
                              AM7 - Em7 - A7sus
nagkakasala sa amin.
A7 - DM7                Dm7        AM7       G - F#7
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso.
                      Bm        E              F - G - A9
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.


SAPAGKAT
      AM7                  C#m
Sapagkat sa 'Yo, nagmumula
              D                       Dm
Ang Kaharian at Kapangyarihan
       AM7   C#m F#      Bm      E
At Kaluwalhatian, magpasawalang
F                 G  A
Hanggan... Amen.

2013 | Catholic Songbook

No comments

Leave Your Comments/Requests Here

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.