Poon, Iyong Kahabagan (Lyrics and Chords)

[Communion]
R Tinio - E Hontiveros SJ
Intro: C G7 C 


Verse 1
 C        G7           C
Poon, Iyong kahabagan ang aming pagmamagaling
       C7   F      C   G7 C  A7
Tulutan Mo, Poong mahal, na puso nami'y masaling

Verse 2
  D        A7           D
Hesus, Iyong kahabagan, kaming mga patay-loob
       D7  G      D  A7   D B7
Tulutan Mo, Poong mahal, na matalima Kang lubos


Verse 3
 E        B7            E
Poon, Iyong kahabagan, kaming duwag makisangkot
       E7  A       E   B7 E
Tulutan Mo, Poong mahal, na tawag Mo ay masagot

2013 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.