Kaibigan, Kapanalig (Lyrics and Chords)

Song Title: "Kaibigan, Kapanalig" Lyrics and Chords
Batay sa Juan 15:12-17
Titik ni T. M. Ofrasio
Musika ni Eduardo P. Hontiveros, SJ

Intro: D/F# - B7 - Em - Gm - D/A - A7 - D
                        
                      Em
Ang atas ko sa inyo, 
A7                D
mga kaibigan ko, 
     G                   D/F#
ay magmahalan kayo
        Em                                 A7
Tulad ng pagmamahal Ko sa inyo.
          D                        Em
May hihigit pa kayang dakila
      A7              D
sa pag-ibig na laang
G               D                Em           A7   D
Ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan?
    G                         D/F#
Kayo nga'y kaibigan Ko 
         Em7           F# B7
kung matutupad ninyo.
Em      A7    D
Ang iniaatas Ko.
Interlude: D/F# - B7 - Em - A7 - F# - 
B7 - Em - A7 - D - A7

   D                Em
Kayo'y di na alipin,
     A7              D
kundi kaibigan Ko.
   G                       D/F#
Lahat ng mula sa Ama'y,
     Em                  A7
nalahad Ko na sa inyo.
   D                 Em
Kayo'y hinirang Ko,
    A7                        D
di Ako ang hinirang n'yo.
   G                         D/F#
Loob Kong humayo kayo
     Em              A7 D
at mabuhay ng ibayo.
     G                            D/F#
Ito nga ang s'yang utos Ko
     Em             F# B7
na bilin Ko sa inyo.
Em         A7     D
Magmahalan kayo.
           Gm         D
Magmahalan kayo!
Song Title: "Kaibigan, Kapanalig" Lyrics and Chords
Batay sa Juan 15:12-17
Titik ni T. M. Ofrasio
Musika ni Eduardo P. Hontiveros, SJ


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.