Santo, Santo, Santo (Bello) (Lyrics and Chords)

Rannie Bello

C               F/C    C  F/C
SANTO, SANTO, SANTO
        C            D/F#  G
DIYOS MAKAPANGYARIHAN
       G/F              FM7       Em7  Am7
PUSPOS ANG LANGIT AT LU-  PA
Dm7                                G
NG KALUWALHATIAN MO
       G/F  F               Em   Am    Dm    G
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KAITAASAN
              C                  F/C    C
PINAGPALA ANG NARITO SA
F/C                 C  F/C    C  G
NGALAN NG PANGINOON
       G/F  F                Em   Am    Dm    G
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KAITAASAN
         G/F  F     Em   Am    Dm  C/E  F   G  C
HOSAN- NA, HOSAN- NA SA KA- I-   TA- A- SAN

2013 | Catholic Songbook™No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.