Santo (Pag-aalay) (Lyrics and Chords)

by Misa Delgado

Pasakalye: Gm A7 Dsus D

D   C/D  D C/D
SANTO SANTO SANTO
   G/B       A   A/G D/F# Bm7
PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYA- RIHAN
 G  A   G/A    A/C#
NAPUPUNO ANG LANGIT AT LUPA
  D    Bbm7 Asus A
NG KALWALHATIAN MO

 Gm7   A7  D
OSANA SA KAITAASAN
G  Em7   F#m  Bm7
PINAGPALA ANG NAPARIRITO
  Bbm7   Bbm7  Asus A
SA NGALAN NG PANGINOON
 Gm7   A7  Dsus D
OSANA SA KAITAASANNo comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.