Santo (Que SJ) (Lyrics and Chords)

N. Que SJ
Intro: Am G Dm Am F Dm Esus E7

Am        G   F C           Dm                          Esus E7
SANTO, SANTO, SANTO, PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN
 A       C#m7  D            A   D           A  Esus E
NAPUPUNO ANG LANGIT AT LUPA NG KAL'WALHATIAN MO
 A       C#m7       D  E F#7
OSANA, OSANA SA KAITAA- SAN
         Bm7         E   A    F#m7  Bm7         E   A A7
PINAPAGPALA ANG NAPARIRITO,  SA NGALAN NG PANGINOON
 D       A       Bm7  Esus A D A
OSANA, OSANA, SA KAITA- A-  SAN

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Leave Your Comments/Requests Here

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.