Sa Krus Mo (Lyrics and Chords)

[Memorial Acclamation]
M. Francisco, SJ, F. Reyes, G. Torres

Intro: CM7 Am7 Bsus4 B

      Em         D          Em          CM7   Am7              Bsus B
Sa krus Mo at pagkabuhay, kami'y tinubos Mong tunay,
Am     D        GM7       CM7    Am          B7   Esus4 E
Poong Hesus naming mahal iligtas Mo kaming tanan.

Am    D         GM7    CM7       Am              B7          Esus4  Em
Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.

2013 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.