Ang Mabuting Pastol (Lyrics and Chords)

Song Title "Ang Mabuting Pastol"
Music by Eddie Hontiveros, SJ
Category: Communion

Intro: C C7 F Dm C/G G7 C

  C                      Dm             G7                  C
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos;
  A7                     Dm          Am          D7         G  G7
S'ya'y larawan ni Kristo, ang ating Mabuting Pastol
C                    Dm                  G7             C
At Kanyang iniaalay ang sarili N'yang buhay,
      A7                  Dm            Fm      C/G    G7       C
Sa lugod at kabutihan ng minamahal N'yang kapwa

    F                       G7               C          G7           C
Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan:
   D7                                      G          Am             D7        G7
Ngunit ang tunay na pastol, nananatili hanggang kamatayan
C                            Dm            G7               C
At kaya't S'yay mahal din ng butihing Diyos na Ama,
     A7                     Dm          Cdim      C/G      G7    C
Sapagkat handa S'yang mamatay nang ang kawan ay maligtas

2013 Catholic Songbook


No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.