Ama Namin (Misang Pilipino) (Lyrics and Chords)

Song Title "Ama Namin" Lyrics and Chords
Eddie Hontiveros SJ
Misang Pilipino


Intro: G
         G          C            G
Ama namin, sumasalangit Ka,
          C            D7       G
sambahin ang ngalan Mo.
          D7                     G      Em
Mapasaamin ang Kaharian Mo,
      A7                 D
sundin ang loob Mo
           Am  E7  Am             G-D7-G G7
Dito sa lu - pa para nang sa langit.
   C                       G
Bigyan Mo kami ngayon 
                 C                       G
ng aming kakanin sa araw-araw,
         D7                       Em
At patawarin Mo ang aming mga sala
Am-E7-Am       D7   Em  
Para nang pagpapatawad namin
C                            G
sa nagkakasala sa amin.
   C                                  G              Em
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
        C            Am         G        D7    G
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

       D7                             G
Sapagkat sa 'Yo nagmumula
           D7                        G
ang Kaharian, ang kapangyarihan,
           C            G      Am             D          D7    G
At ang kaluwalhatian, magpasawalang - hanggan.

Song Title "Ama Namin" Lyrics and Chords
Eddie Hontiveros SJ
Misang PilipinoNo comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.