Tinapay ng Buhay (Lyrics and Chords)

[Offertory]
G. Atienza - S. Borres Jr SJ - M Francisco SJ

Intro: D/F# G D/F# G F#m Bm Em Asus D

Koro1
 D   G/D    D     G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
    Bm  E/G#   A  A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
 D/F#   G     D/A  F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA  -LOOB
    Em    Asus   D G/A
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN

Verse1
   D    G/D   D    G/A
BASBASAN ANG BUHAY NAMING HANDOG
 A/G  D/F#   G     G/A A/G
NAWA’Y MATULAD SA PAG-AALAY MO
 D/F#   G     D/F# G
BUHAY NA LAAN NANG LUBOS
   F#m7 Bm   Em  A   D G/A
SA MUNDONG SA PAG-IBIG AY KAPOS

Koro2
 D   G/D    D     G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
    Bm  E/G#   A  A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
 D/F#   G     D/A  F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA  -LOOB
    Em    Asus   D G/A
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN


Verse2
  D    G/D   D   G/A
MARAPATIN SA KAPWA MAGING TINAPAY
A/G D/F#   G   G/A A/G
KAGA-LAKAN SA NALULUMBAY
  D/F#   G  D/F# G
KATARUNGAN SA NAAAPI
   F#m7 Bm   Em  A   D G/A
AT KANLU- NGAN NG BAYAN MONG SAWI


Koro3
 D   G/D    D     G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
    Bm  E/G#   A  A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
 D/F#   G     D/A  F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA  -LOOB
    Em    Asus   D A/B B
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN


Koro4
 E   A/E    E     A/E
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
 B/D#  C#m  F#/A#  B  B/A
BINASBA- SAN HINATI’T INIALAY
 E/G#   A     E/B  G#/C  C#m
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA  -LOOB
    F#m   A/B G#m/B C#m C#m/A#
AT PAGSASALONG WALANG HANG- GAN
    F#m   A/B    E
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN

2013 | Catholic Songbook™

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.