Papuri sa Diyos (Tinapay ng Buhay) (Lyrics and Chords)

Song Title "Papuri sa Diyos" (Lyrics and Chords)
Manoling Francisco, SJ
Tinapay ng Buhay Vol. 1

Intro: FM7-G/F-Em-Am7-Dm-G7-C

KORO:
F/G C Am     Dm G7
Papu - ri sa Diyos!
   C/E Am D/F#   Gsus G7
Papu - ri    sa     Diyos.
FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!

Verse 1
        Gm     A7      Dm Dm/C
At sa lupa'y kapayapaan
             Ddim  G7         C9
Sa mga taong kinalulugdan Niya
      Gm A7       Dm  Dm/C    Dm/B   E7 Am Am/G
Pinupu - ri Ka namin,     dinarangal Ka namin
  FM7   G/F      Em    Am Dm        G7      C   
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin
Gsus G7

KORO:
F/G C Am     Dm G7
Papu - ri sa Diyos!
   C/E Am D/F#   Gsus G7
Papu - ri    sa     Diyos.
FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!
Verse 2
      Gm      A7            Dm   Dm/C
Pinasasalamatan Ka namin
                  Ddim       G7          C9
Sa 'Yong dakilang angking kapurihan
Gm   A7       Dm Dm/C  Dm/B E7  Am Am/G
Panginoong Diyos,       Ha  -  ri ng langit
         FM7            G/F       Em   Am  Dm G7 C
Diyos Amang makapangyarihan      sa    lahat
Dm/B E7            Am  Am/G      D/F# D7 G G7
Panginoong Hesukristo,    Bugtong na Anak
Dm/B    E7                  Am         Am/G
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
 D/F# D7 G G7
Anak ng Ama

KORO:
F/G C Am     Dm G7
Papu - ri sa Diyos!
   C/E Am D/F#   Gsus G7
Papu - ri    sa     Diyos.
FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!

Verse 3
Am9              Em/G    FM7      G/F         C9/E C/E
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
  Dm/B  E7     Am Am/G D/F#  D7  Gsus G7
Maawa Ka sa amin,      ma - a - wa Ka
Am9             Em/G      FM7    G/F           C9/E C/E
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
         Dm/B            E7           Am      Am/G
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
       D/F#    D7                     G    G7
Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama

KORO:
F/G C Am     Dm G7
Papu - ri sa Diyos!
   C/E Am D/F#   Gsus G7
Papu - ri    sa     Diyos.
FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!

Verse 4
         C/Bb                    F/A                      
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal 
          Fm/Ab   C/G  Am/F#
at ang Kataastaasan
                               Dm/F  Fm7          C9/E Cm/Eb
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon
                   G/D               Em/C#
Kasama ng Espiritu Santo
               CM7         Dsus D7   G   F/G
Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen!

KORO:
F/G C Am     Dm G7
Papu - ri sa Diyos!
   C/E Am D/F#   Gsus G7
Papu - ri    sa     Diyos.
FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!

FM7  G/F   Em    Am7   Dm G7   C
Sa ka - i - taasan,    Papu  - ri sa Diyos!

CatholicSongbook.com
Song Title "Papuri sa Diyos" (Lyrics and Chords)
Manoling Francisco, SJ
Tinapay ng Buhay Vol. 1


1 comment:

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.