Mabuhay ang Poon (Lyrics and Chords)

Song Title: Mabuhay ang Poon
Eddie Hontiveros, SJ
Category: Alleluia/Gospel Acclamation

Intro: G - D - Em - A7 - D - A7

     D                            A7
O purihin natin ang Panginoon, 
                                       D      D7
tayong lahat ng mga bansa't bayan.
     G                               D
Sapagkat dakila ang kalooban
                Em           A7         D   A7
at ang katotohanan ng Panginoon.

   D                        A7 
Aleluya! Mabuhay ang Poon!
                              D    D7
Aleluya! Mabuhay ang Poon!
       G                           D
Sapagkat dakila ang kalooban
           Em             A7             D  (A7)
at ang katotohanan ng Panginoon.

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.