Mabuhay ang Poon (Lyrics and Chords)

 E Hontiveros SJ

Intro: G D Em A7 F A7

  D                           A7                               D   D7
O PURIHIN NATIN ANG PANGINOON, TAYONG LAHAT NG MGA BANSA'T BAYAN
   G                      D                     Em         A7        D A7
SAPAGKAT DAKILA ANG KALOOBAN AT ANG KATOTOHANAN NG PANGINOON
  D                   A7                                   D  D7
ALELUYA! MABUHAY ANG POON! ALELUYA! MABUHAY ANG POON!
   G                      D                    Em    A7              D (A7)
SAPAGKAT DAKILA ANG KALOOBAN AT ANG KATOTOHANAN NG PANGINOON

2013 | Catholic Songbook™


No comments

Leave Your Comments/Requests Here

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.