Luwalhati sa Diyos (Lyrics and Chords)

Intro: F C/E Bb/D F/C Bb Am Dm C/E F Csus C7
F C/E Bb/D F/C Bb Am Gm Csus C7 F

   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Dm C/E F  Csus C7
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- I-  TA- ASAN
   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Gm  Csus C7 F
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- ITA-  A- SAN

Dm  Am  Dm  Am
AT SA LUPAY KAPAYAPAAN
F C/E F   F  C/E C/E F  Bb/D  C
SA MGA TAONG MAY MA- BU- TING KALOO- BAN
  Am   E    Am     E
PINUPURI KA NAMIN DINARANGAL KA NAMIN

 F G C   D  G   Am   E    E  Am
SINASAMBA KA NA- MIN, NILULUWALHATI KA NA- MIN
  F#dim  G    G#dim Am
PINASASALA- MATAN KA NA-  MIN
   C/G    F      F G C C7
DAHIL SA DAKILA MONG KALWALHATI- AN   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Dm C/E F  Csus C7
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- I-  TA- ASAN
   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Gm  Csus C7 F
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- ITA-  A- SAN

   F    C/E Bb/D  F
PANGINOONG DIYOS HARI NG LANGIT
 F  F    Bb/F F   Bb/F  F
DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA  LAHAT
   F/Eb    Dm    E/D   Am
PANGINOONG HESUKRISTO BUGTONG NA ANAK
   F#dim  G   G/F   C/E  
PANGINOONG DIYOS KORDERO NG DYOS 
 F  Gsus G7 C C7
ANAK NG   AMA    

   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Dm C/E F  Csus C7
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- I-  TA- ASAN
   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Gm  Csus C7 F
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- ITA-  A- SAN

Dm C/D Dm  C/D Dm  C/D Dm  C/D
OOOH   OOOH,   OOOH    OOOH
 Dm   C/D  Dm   C/D   Dm   
IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG 
C/D  Dm Dm/C
SANLIBUTAN

 Bb Am   Gm Dm   Gm/D Dm   A7 Dm
MAAWA KA SA A- MIN, MAAWA  KA SA A - MIN

Dm C/D Dm C/D
 OOOH  OOOH 

 Dm   C/D  Dm   C/D   Dm
IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG 
C/D  Dm Dm/C
SANLIBUTAN
   Bb   Am  Bb   Am
TANGGAPIN MO ANG AMING KAHILINGAN
 Bb   E7   Am   A7    Dm Dm/C
IKAW NA NALULUKLOK SA KANAN NG AMA
 Bb Am   Gm Dm   Gm/D Dm  
MAAWA KA SA A- MIN, MAAWA  KA 
  A Dm C7
SA A- MIN

   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Dm C/E F  Csus C7
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- I-  TA- ASAN
   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Gm  Csus C7 F
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- ITA-  A- SAN

        Dm Dm/C Bb C  F
SAPAGKAT IKAW LAMANG   ANG  BANAL
 Dm  Am    Bb   F/A
IKAW LAMANG ANG PANGINOON
 Gm F/A Bb   G/B Csus C7
IKAW LA- MANG O HESUKRISTO
  F  C/E  Dm Dm/C
ANG KATAAS- TAASAN
 
 Bb C/Bb F   Dm  Am Bb  F/A
KASA- MA  NG ESPI-RITU SAN- TO  
Gm F/A  Bb G/B C C7
SA KALU- WAL-HA- TIAN
   Gm  C7 F C7
NG DIYOS AMA AMEN

   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Dm C/E F  Csus C7
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- I-  TA- ASAN
   F  C/E   Bb/D   F/C
LUWALHA- TI, LUWALHATI SA DIYOS
   Bb    Am   Gm  Csus C7 F
LUWALHATI SA DIYOS SA KA- ITA-  A- SAN

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.