Ito ang Bagong Araw (Lyrics and Chords)

D Isidro SJ - F Ramires SJ

Intro: A E7 A E7


 A                    E
ITO ANG BAGONG ARAW, ITO'Y ARAW NG TAGUMPAY
 E7                     A
ANAK NG TAO'Y NABUHAY, SIYA'Y ATING PARANGALAN
   A7       D     B7       E E7
SI HESUS MULING NABUHAY SA KAMATAYA'Y NAGTAGUMPAY
   A                     E
MAGALAK, H'WAG NANG LUMUHA, HINANGO ANG TAO SA SALA
 E7                        A
KRISTO HESUS, TUNAY KANG HARI, KAMI SA 'YO'Y NAGPUPURI
  A7       D      E7      A E7
SA KRUS, IKA'Y NAMATAY NGUNIT MULI KANG NABUHAY

catholicsongbook.blogspot.com
A           E  E7           A
ALELUYA, LELUYA, ALELUYA! ALELUYA, LELUYA, ALELUYA!
A7           D  E7           A G7
ALELUYA, LELUYA, ALELUYA! ALELUYA, LELUYA, ALELUYA!


C           G  G7           C
ALELUYA, LELUYA, ALELUYA! ALELUYA, LELUYA, ALELUYA!
C7           F  G7           C
ALELUYA, LELUYA, ALELUYA! ALELUYA, LELUYA, ALELUYA!


Wakas
F6 Em  F C
 A- LE- LU- YA

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.