Buksan ang Aming Puso (Lyrics and Chords)

Song Title "Buksan ang Aming Puso" Lyrics and Chords
Music and lyrics by Rolando Tinio - Eddie Hontiveros, SJ
Album: Purihi't Pasalamatan
Category: Entrance/Pambungad na Awit

DOWNLOAD SONG LYRICS AND CHORDS PDF HERE

Intro: (4/4) Em - Am - D7sus - Em7 - 
Am7 - Am7/F# - B7sus - B7

Verse 1
     Em          B7       Em
Buksan ang aming puso, 
E7                       Am
turuan Mong mag-alab;
      B7            Em
Sa bawat pagkukuro,
Am6      B7     Em
lahat ay makayakap.

Verse 2
   D7                       G
Buksan ang aming isip,
 D7             G
sikatan ng liwanag;
B7                           Em
Nang kusang matangkilik,
     Am6    F#7/A#  B7sus B7
tungkuling maba - na - - ag

Verse 3
    Em            B7     Em
Buksan ang aming palad,
   E7          Am
sarili'y maialay;
   B7                   Em
Tulungan Mong ihanap,
  Am       B7          Em
kami ng bagong malay.

Wakas: Em - Am - D7 - GM7 - CM7
Am7 - B7sus - B7 - Em

2013 Catholic Songbook

 Like us on Facebook and Instagram
@CatholicSongbook, Thank you!
For request and suggestions,
just leave a comment below! 

GOD BLESS!

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.