Sanga ng Pag-ibig (Lyrics)

Pasakalye:  Ang bawat buhay sa daigdig Ay kailangan ng pag-ibig Ang bawat tao'y may dibdib upang umibig... Bawat buhay ay may k... thumbnail 1 summary

Pasakalye: 

Ang bawat buhay sa daigdig

Ay kailangan ng pag-ibig
Ang bawat tao'y may dibdib upang umibig...

Bawat buhay ay may kulay
Kung mayroong pagmamahal
Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap

KORO:

Tao kang...
May tungkuling magpahayag ng pagmamahal
At kalingang sa iyo'y
Tanging handog ng Diyos
Sapagka't ika'y sanga ng pag-ibig
Na sa Kanya'y bumubukal...

At lahat ng...
Biyayang sa Kanya ay iyong tinanggap
Ay malayang ibahagi sa isa't-isa
Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig
Ng Panginoon...

Ang bawat tao ay sanga
Sanga ng pag-ibig ng Diyos
Ingatan mo't pagyamanin upang bumunga

KORO:

Tao kang...
May tungkuling magpahayag ng pagmamahal
At kalingang sa iyo'y
Tanging handog ng Diyos
Sapagka't ika'y sanga ng pag-ibig
Na sa Kanya'y bumubukal...

At lahat ng...
Biyayang sa Kanya ay iyong tinanggap
Ay malayang ibahagi sa isa't-isa
Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig
Ng Panginoon

Tao kang...
May tungkuling magpahayag ng pagmamahal
At kalingang sa iyo'y
Tanging handog ng Diyos
Sapagka't ika'y sanga ng pag-ibig
Na sa Kanya'y bumubukal...

At lahat ng...
Biyayang sa Kanya ay iyong tinanggap
Ay malayang ibahagi sa isa't-isa
Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig
Ng Pangino-o-on

KODA:

Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig...
Ng Panginoon...

2 comments

Leave Your Comments/ Requests