Himig ng Hangin (Lyrics)

[Entrance] [Pambungad na Awit] [Adbyento] Album: Bukas Palad's Pasko Na! Malamig, may nanginginig May 'sang tinig na may ibig ... thumbnail 1 summary
[Entrance] [Pambungad na Awit] [Adbyento]
Album: Bukas Palad's Pasko Na!

Malamig, may nanginginig
May 'sang tinig na may ibig ipahiwatig
Biglang-bigla, sinalubong ko and bulong nito
At ganito, makinig kayoPasko na! Gising na!
Mga matang pikit imulat na
Huwag ipinid, buksan ang bintana
Hadlang sa balitang tangan
Si Hesus ay narito na
Duyan, duyan ni Maria

Sa pag-ihip ng hangin
Ako'y napilitan isara muli ang bintanang
Binuksan na upang pakinggan
Mga umaawit sa buong kalangitan

Ngunit Pasko na naman diba
Ang ginaw ay kalimutan na
Huwag ipinid, buksan ang bintana
Hadlang sa balitang tangan
Si Hesus ay narito na
Duyan, duyan ni Maria

Ngunit Pasko na naman diba
Ang ginaw ay kalimutan na
Huwag ipinid, buksan ang bintana
Hadlang sa balitang tangan

Si Hesus ay narito na
Duyan, duyan ni Maria

Si Hesus ay narito na
Duyan, duyan ni Maria

Aleluya!

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook