Ito Ang Araw (Lyrics and Chords)

[Communion] [Psalm] Arnel Aquino SJ Intro: D G/D D G/D Koro D G F#m7 Bm Ito ang araw na gin... thumbnail 1 summary
[Communion] [Psalm]
Arnel Aquino SJ

Intro: D G/D D G/D

Koro
  D      G        F#m7       Bm
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
            G Asus   A7 D C/D
Tayo'y magsaya at magalak

Verse 1
  D7 G        A7/G   F#m7 Bm
Magpasalamat kayo sa Panginoon
        BbM7       Asus  A7    D DM7/C#
Butihin S'ya, Kanyang gawa'y walang hanggan
        Bm     Bm7/A       G D/F#
Sabihin ng sambayanan ng Israel
    Em7            Asus A7  D
Walang hanggan Kanyang awa
(Ulitin ang Koro)

Verse 2
D7 G A7/G F#m7 Bm Kanang kamay ng Diyos sa 'kiy humango BbM7 Asus A7 D DM7/C# Ang bisig N'ya sa 'kin ang tagapagtanggol Bm Bm7/A G D/F# Ako'y hindi mapapahamak kailanman Em7 Asus A7 D Ipahahayag ko, l'walhati N'ya
(Ulitin ang Koro)
Verse 3 Bb7 AbM7 Bb/Ab Gm7 Cm Ang aking Panginoon, moog ng buhay Cm7 BM7 Bbsus Bb7 Eb EbM7/D S'ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo Cm Cm7 AbM7 Eb/G Kahanga-hanga sa aming mga mata Fm7 Bb Bb7 Eb Bb7 Gawain N'ya, purihin S'ya

Koro 2
  Eb   Ab       Gm          Cm
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Cm7 AbM7 Bbsus Bb7 Eb Eb7
Tayo'y magsaya at magalak
Koda Ab Bb/Ab Gm7 Cm7
Ito ang araw na ginawa ng Pangino-on
Fm7 Bbsus Bb7 Eb
Tayo'y magsaya at magalak

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests