Papuri sa Diyos (Tinapay ng Buhay) (Lyrics and Chords)

[Gloria] Manoling Francisco SJ (Tinapay ng Buhay) Intro: FM7 G6/F Em Am7 Dm G7 C Koro F/G C Am Dm G7 C/E Am D/F# Gsus G7 ... thumbnail 1 summary
[Gloria]
Manoling Francisco SJ (Tinapay ng Buhay)

Intro: FM7 G6/F Em Am7 Dm G7 C


Koro
F/G C  Am   Dm G7  C/E Am D/F# Gsus G7
 PAPU - RI SA DIYOS, PAPU - RI SA  DIYOS
 FM7  G6/F  Em Am7 Dm  G7   C
 SA KA - I - TAASAN, PAPU - RI SA DIYOS


Verse1
    Gm   A7  Dm Dm/C    Ddim G7    C9
 AT SA LUPA'Y KAPAYAPAAN,  SA MGA TAONG KINALULUGDAN NIYA
   Gm  A7  Dm  Dm/C   Dm/B  E7 Am Am/G
 PINUPU - RI KA NAMIN,  DINARANGAL KA NAMIN
  FM7  G/F  Em  Am  Dm   G7  C   G G7
 SINASAMBA KA NAMIN, IPINAGBUBUNYI KA NAMIN 
 
Koro1
F/G C  Am   Dm G7  C/E Am D/F# Gsus G7
 PAPU - RI SA DIYOS, PAPU - RI SA  DIYOS
 FM7  G6/F  Em Am7 Dm  G7   C
 SA KA - I - TAASAN, PAPU - RI SA DIYOS


Verse2
   Gm  A7    Dm Dm/C    Ddim   G7    C9
 PINASASALAMATAN KA NAMIN SA'YONG DAKILA'T ANKING KAPURIHAN
 Gm  A7  Dm Dm/C Dm/B E7  Am  Am/G
 PANGINOONG DIYOS   HA-  RI NG LANGIT,
     FM7   G/F  Em  Am Dm G7  C 
 DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN  SA  LAHAT
 Dm/B E7     Am  Am/G  D/F# D7   G G7
 PA-NGINOONG HESUKRISTO,   BUGTONG  NA ANAK
 Dm/B E7       Am   Am/G  D/F# D7 G G7
 PA-NGINOONG DIYOS, KORDERO NG DIYOS, ANAK NG AMA

Koro2
F/G C  Am   Dm G7  C/E Am D/F# Gsus G7
 PAPU - RI SA DIYOS, PAPU - RI SA  DIYOS
 FM7  G6/F  Em Am7 Dm  G7   C
 SA KA - I - TAASAN, PAPU - RI SA DIYOS


Verse3
  Am9      Em/G  FM7   G/F    C9/E C/E
 IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG MUNDO,
  Dm/B E7  Am  Am/G  D/F# D7 G4 G7
 MAAWA KA SA AMIN,   MA-A-  WA KA
  Am9      Em/G  FM7   G/F    C9/E C/E
 IKAW NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG MUNDO
    Dm/B    E7    Am  Am/G
 TANGGAPIN MO ANG AMING KAHILINGAN,
     D/F#  D7     G   G7
 IKAW NA NALUKLOK SA KANAN NG AMA

Koro3
F/G C  Am   Dm G7  C/E Am D/F# Gsus G7
 PAPU - RI SA DIYOS, PAPU - RI SA  DIYOS
 FM7  G6/F  Em Am7 Dm  G7   C
 SA KA - I - TAASAN, PAPU - RI SA DIYOS


Verse4
    C/Bb       F/A       Fm/Ab  C/G Am/F#
 SAPAGKAT IKAW LAMANG ANG BANAL AT ANG KATAAS-TAASAN
        Dm/F    Fm7      C9/E Ebdim7
 IKAW LAMANG O HESUKRISTO,  ANG PANGINOON
       G/D     Em/C#    CM7   D13  D7 G
 KASAMA NG ESPIRITU SANTO,  SA KADAKILAAN NG DIYOS AMA AMEN

Koro4
F/G C  Am   Dm G7  C/E Am D/F# Gsus G7
 PAPU - RI SA DIYOS, PAPU - RI SA  DIYOS
 FM7  G6/F  Em Am7 Dm  G7   C
 SA KA - I - TAASAN, PAPU - RI SA DIYOS

2013 | Catholic Songbook™

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook