Buksan ang Aming Puso

Dm Gm A Dm BUKSAN ANG A - MING PUSO D7 Gm TURUAN MONG MAG-ALAB A7 Dm SA BAWAT PAGKUKURO A7 ... thumbnail 1 summary

 Dm   Gm A  Dm 
BUKSAN ANG A - MING PUSO
 D7      Gm
TURUAN MONG MAG-ALAB
  A7     Dm
SA BAWAT PAGKUKURO 
 A7     Dm
LAHAT AY MAKAYAKAP

  C       F
BUKSAN ANG AMING ISIP  
 C     F
SIKATAN NG LIWANAG
A7        Dm
NANG KUSANG MATANGKILIK
  E     A7
TUNGKULIN MABANAAG

  Dm   Gm A  Dm
BUKSAN ANG A - MING PALAD
 D7    Gm
SARILI’Y MAIALAY
 A7     Dm
TULUTAN MONG IHANAP
 Gm  A   Dm
KAMI NG BAGONG MALAY

No comments

Post a Comment

Leave Your Comments/ Requests

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook