Ang Panginoo'y Darating (Lyrics and Chords)

Song Title: Ang Panginoo'y Darating (Lyrics and Chords)
Musika ni Lucio Diestro San Pedro
Pambungad na Awit
Mga Himnong Pang-Adviento
Batay sa Zacarias 14; 5,7; at Salmo 80:2
Musical Sheet: Click Here

Koro: 
Eb                       Ab   Eb
Ang Panginoo'y darating
Eb/G     Cm       Bb/F F Bb
kasama ng mga anghel
     Eb   Eb/G   Ab   Ab
kailanma'y 'di magdidilim
Bb           E7/B7     Bb  Eb  Bb7
'pagkat laging magniningning
     Ab          Eb/Bb Bb Eb
ang liwanag Niya sa atin.

Verse 1
   Eb       Bb/D    Cm     F   Bb
Halina, halina, kami ay harapin
    Cm     F               Bb Bb/D  Cm/Eb F Bb
Panginoong, Panginoong Pastol namin.

Verse 2
   Eb       Bb/D    Cm     F   Bb
Sa luklukan Mong querubin
    Cm     F               Bb Bb/D 
dinggin Mo ang aming hiling
 Cm/Eb F Bb
na kami'y tubusin.

Song Title: Ang Panginoo'y Darating (Lyrics and Chords)
Musika ni Lucio Diestro San Pedro
Pambungad na Awit
Mga Himnong Pang-Adviento
Batay sa Zacarias 14; 5,7; at Salmo 80:2

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.