Panalangin ng Pamilya (Lyrics and Chords)


 
Song Title "Panalangin ng Pamilya"
Music by Rey Magnaye SJ

Chorus

Diyos Amang mapagmahal
Bukal ng kaligayaha't buhay
Dinggin kaming Iyong angkan
Sa tulong ng Anak Mong banal

I
Ang Iyong Espiritu sana'y isugo Mo
Ang bawat mag-asawa'y tulungan Mo
Isip at pagkilos nawa ay magbago
Nang ang angka'y maging Iyong-iyo

(Repeat chorus)


II
Ang biyayang dulot ng pag-iisang dibdib
Ay magwagi sa ugaling lumilihis
Nang ang bawat bata't kabataan sa daigdig
Mahubog ng wasto sa pag-ibig

(Repeat chorus)


III
Sambayana't bansa ay iisa laging hangad
Maging tapat sa atas na Iyong bigay
Nang bawat mag-anak nawa'y maging ganap
Sa gawai't kabanalang tapat

(Repeat chorus 2x)

Ipadala ang Iyong Espiritu
Sa mag-anak Mong sumasamo
Sa tulong ng anak mong banal
2019 Catholic Songbook

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.