Pasko ng Pagsilang (Salmo) (Lyrics and Chords)

Title: "Pasko ng Pagsilang"
Music by Nicolas Matias Sengson SVD

Category: Salmo (Hatinggabi) / Psalm for Christmas Eve
Halaw sa Salmo 96 (95), 1-2a, 2b-3, 11-12, 13
(Tugon: Lucas 2:11)
**With Musical Sheet Download Below**


Tugon: Solo/ Bayan:

     C      
Sa ati'y sumilang, 

    F               C
sumilang ngayon

F             C     Ab           G
Manunubos, Kristong Poon!

        
L'walhati sa Diyos!

Verse 1
   Ab                  Eb
Purihin ang Panginoon,

   Db                      C
Awitan ng bagong awit.

Eb7                        Ab
Ang Poon ay papurihan

Dm7-b5                  G7
nitong lahat sa daigdig.
(Tugon)

Verse 2
Awitan ang Panginoon,
nga-lan N'ya ay purihin,
Araw-araw ang ginawang
pagliligtas ay banggitin.
Kahit saa'y ipahayag na
ang Poon ay dakila,
Sa madla ay ipahayag ang
dakila N'yang gawa.

(Tugon)

Verse 3
Lupa't langit ay magsaya,
umugong ang kalaliman,
Lahat kayo na nilikhang
nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat
ng naroon ay sumigaw,
Pati mga punongkahoy
sa galak ay mag-awitan.

(Tugon)
 
Verse 4
Ang Poon ay pupurihin,
pagka't siya ay daratal,
Paririto sa daigdig,
upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol
at lahat ay pantay-pantay.

(Tugon)

Catholic Songbook 2018 http://bodelen.com/afu.php?zoneid=2223723
DOWNLOAD LYRICS AND CHORDS WITH MUSICAL SHEETS

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.