Daan ng Bayan (Lyrics and Chords)

Song Title "Daan ng Bayan"
Performed by Bukas Palad

KORO:
Ako'y maghahanda ng daan
Alang-alang sa aking bayan
Darting ang bayan ko
Mula sa bawat sulok ng mundo

Sa oras ng pagliligtas
Lilingapin ko'ng bayan ko
Ibabalik sa sariling lupain
Bayan, di ka maaalipin
(Ulitin ang Koro)

Kapag sa dagat ka daraan
Asahan mo'ng kita'y pangungunahan
Walang makadadaig sa iyo
Ni apoy, alon, hangin o bagyo
(Ulitin ang Koro)

Kalangitan, umawit ka
Lupa, ikaw ay magsaya
Ang liping hinirang ni Yahweh
Pinalaya't pinag-isa
(Ulitin ang Koro)

2017 Catholic Songbook

No comments

LIKE US ON FACEBOOK! @CatholicSongbook
Powered by Blogger.